ഡ്രൈവിങ്ങ് ടെസ്റ്റിന് ഇനി മുതല്‍ ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാം; ലൈസന്‍സ് നല്‍കണമെന്ന് ഉത്തരവ്ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഹനം ഉപയോഗിച്ചാണ് ലൈസന്‍സ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലും ഇവര്‍ക്ക് ഗിയര്‍ ഉള്ള വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടാകില്ലSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *